Out of the box

Enkele voorbeelden van maatwerk-opdrachten van Dance Infinity vind je op deze pagina.

Productie
Tijdens een musicalproductie verzorgt Dance Infinity de dans, waarbij muziekkeuze, dansstijl en vormgeving wordt afgestemd op het thema en de verhaallijn.
In samenwerking met de klant wordt een musical geproduceerd. Deelnemers schrijven het script en het toneelstuk, het decor, de kleding en de dans wordt in samenwerking met Dance Infinity vormgegeven en gepresenteerd. Dance Infinity helpt een handje met de organisatie en gebruik van materiaal. Ik houd me vooral bezig met de muziek, de dans, het zetten van de presentatie en de vormgeving.

Hoger niveau
Dance Infinity geeft (mentale) auditie training waarin technische en theoretische vaardigheden worden aangeleerd, om vervolgens middels een workshop de kandidaten een auditiedans uit te laten voeren. Beoordeling en/of feedback wordt in overleg tevens verzorgd door Dance Infinity.

Workshops enzo

  • Een dansworkshop tijdens een sportdag, actiedag, kamp of doe- week.
  • Dance Infinity coacht finalisten van een Got Talent wedstrijd om een goede performance neer te zetten tijdens de finale.
  • Dance Infinity gaat met een showgroep aan de slag voor een spetterend optreden tijdens een buurtfestival.
  • Voor het vak CKV of gelijkwaardig wordt door Dance Infinity een theorieles gegeven over het maken van een dans. Via een door Dance Infinity ontwikkelde methode (en eventueel over het ontstaan van dans) leren leerlingen een dans te kunnen maken. Vervolgens organiseert Dance Infinity samen met de school een dansdag waarin groepen zelf aan de slag gaan met de theorie en op het einde van de dag hun dans presenteren. De muziek en het coachen van de groepjes wordt door Dance Infinity gedaan. De verdere organisatie gebeurd in samenwerking en overleg. De opdracht kan meetellen als verplichte examenopdracht van het vak CKV of gelijkwaardig.
  • Een cursus dans waarin kinderen in vijf lessen kennis maken met dans en een dans in elkaar zetten om vervolgens op een open dag te presenteren. Dit kunnen verschillende stijlen dans zijn, maar ook eenzelfde stijl. Ideaal voor bijvoorbeeld een BSO.